Splijtstof Symposium 2018: Splijtstof Kijkt verder?

Auteur(s): Bestuur Splijtstof | Categorie: Splijtstof Symposium

 

 

[English follows Dutch]

SPLIJTSTOF KIJKT VERDER?

Heuglijk nieuws: op vrijdag 25 mei zal alweer de vierde editie van het jaarlijkse Splijtstofsymposium plaatsvinden! Dit jaar zal het symposium in het teken staan van de zin “Splijtstof kijkt verder?”. Verder dan wat? Een gezegde leert ons dat de mens verder moet kijken dan de eigen neus lang is om tot een degelijke opvatting te komen over de wereld. De filosofie kijkt van alle wetenschappelijke disciplines misschien nog wel het verst: vanzelfsprekendheden worden in twijfel getrokken, en er wordt geprobeerd onduidelijkheden te duiden. Maar hoe ver reikt de filosofische blik nu eigenlijk? Kijken we als filosoof wel ver genoeg voorbij onze neus? Is onze blik op dit moment wel op het juiste gericht? En hebben we misschien juist het kijken naar onze neus verwaarloosd?

Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om dit symposium bij te wonen op vrijdag 25 mei vanaf 12.30 in E15.41 (Erasmusgebouw).

Schrijft je in via deze website: https://cdn.jotfor.ms/form/80873389768478

Deelname is gratis!
Het programma is te vinden onder de Engelstalige intro.

SPLIJTSTOF LOOKS BEYOND?

Good news everyone: Friday the 25th of May FPTRS Faculty-magazine Splijtstof will organize the fourth edition of its annual symposium! The title of the symposium will be ‘Splijtstof kijkt verder?’ which translates to ‘Splijtstof looks beyond?’. Beyond what? A Dutch proverb tells us that it is necessary to ‘look beyond the length of one’s own nose’ to come to a meaningful understanding of the world. We are reminded of the fact that sometimes, although knowledge about a certain thing is in clear view right in front of us, we are too blind to see it because of our preoccupation with our own beliefs and frames of reference – just like someone who is too preoccupied with his own nose won’t be able to see what’s going on around them. The question mark, on the other hand, asks us if sometimes we are not looking too far: as an English saying teaches us, sometimes what we are searching for is actually hidden in plain sight.

Everyone is welcome to join the symposium on the 25th of May at E15.41 (Erasmus building).

Please register via this website: https://cdn.jotfor.ms/form/80873389768478

Attendance is free of charge.

PROGRAMMA / PROGRAMME

12:30 Inloop + gratis lunch/ Doors open + free lunch
13:00 Welkomstwoord / Welcoming words

13:10 Mathijs van de Sande: Philosophy & Political Activism [EN]

14:00 Pauze/ Short break
14:15 Studentlezing; Vincent van de Griend: Arendt, Nussbaum & Terugblikken [NL]
14:35 Studentlezing; Cato Andersen Röed: Plato en Laozi, Geluk en Wijsheid [NL]

15:00 Pauze/ Short break

15:15 Martine Berenpas: Do you need to translate the untranslatable? Derrida and Zhuangzi on the deconstruction of language [EN]
15:45 Gert-Jan van der Heiden: Philosophy of Translations [EN]
16:15 Dialogue between Martine Berenpas & Gert-Jan van der Heiden led by Cees Leijenhorst [EN]

17:00 Einde – borrel/ Ending – drinks

 

Call for PapersSplijtstof-Kijkt-Verder-CFP-NL

(English follows Dutch)

Splijtstof-Kijkt-Verder-CFP-NL (PDF)

Heuglijk nieuws: op vrijdag 25 mei zal alweer de vierde editie van het jaarlijkse Splijtstofsymposium plaatsvinden! Dit jaar zal het symposium in het teken staan van de zin “Splijtstof kijkt verder?”. Verder dan wat? Een gezegde leert ons dat de mens verder moet kijken dan de eigen neus lang is om tot een degelijke opvatting te komen over de wereld. De filosofie kijkt van alle wetenschappelijke disciplines misschien nog wel het verst: vanzelfsprekendheden worden in twijfel getrokken, en er wordt geprobeerd onduidelijkheden te duiden. Maar hoe ver reikt de filosofische blik nu eigenlijk? Kijken we als filosoof wel ver genoeg voorbij onze neus? Is onze blik op dit moment wel op het juiste gericht? En hebben we misschien juist het kijken naar onze neus verwaarloosd?

Tijdens het symposium en het bijbehorende themanummer zullen de grenzen van de filosofie en de begrenzingen die wij zelf aanbrengen in ons denken worden verkend, verruimd en verlegd. Aandacht zal uitgaan naar denkers en projecten die kritisch kijken naar huidige denkkaders en op zoek gaan naar nieuwe perspectieven. Daaraan verbonden zal ook gekeken worden naar de vraag hoe de filosofie zich verder moet ontwikkelen. Wat is bijvoorbeeld precies de reikwijdte van de zeggingskracht van filosofie? Vormt taal een beperking voor de filosofie en zo ja: wat voor risico’s brengt een lingua franca zoals het Engels met zich mee voor de reikwijdte van onze blik? Hoe dragen verschillen in uitdrukkingsmogelijkheden van verschillende talen bij aan de uitdrukkingskracht van filosofie? Waar zou de filosofie zich niet mee bezig moeten houden? Waar kijkt de filosofie op dit moment juist niet (genoeg) naar? Moeten we bijvoorbeeld ons antropocentrisch denkkader verruimen en kijken naar objecten, dieren, planten en zelfs mineralen? Bestaat er ook een niet-westerse filosofische traditie waar we meer kennis van zouden moeten nemen, of is er buiten de westerse traditie om vooral sprake van vormen van religieuze metafysica, mystiek, sjamanisme en spiritualisme waaruit een filosofie kan worden afgeleid? Wat onderscheidt filosofie dan van deze denkwijzen?

Ben je student, en heb je recent een essay geschreven dat op een manier kritisch kijkt naar de grenzen van de filosofie? Of doe je op dit moment onderzoek dat op dit thema aansluit? Grijp dan nu je kans om als studentspreker je bevindingen te presenteren op het aankomend symposium! Stuur een abstract van maximaal 600 woorden naar bestuur@splijtstof.com. De deadline voor het indienen van abstracts is 20 maart. Je zal in de dagen erna zo snel mogelijk te horen krijgen of je geselecteerd bent. Interesse? Schroom vooral niet je abstract op te sturen, en houd vrijdagmiddag 25 mei alvast vrij in je agenda!

Splijtstof-Kijkt-Verder-CFP-EN (PDF)

Good news everyone: Friday the 25th of May FPTRS Faculty-magazine Splijtstof will organize the fourth edition of its annual symposium! The title of the symposium will be ‘Splijtstof kijkt verder?’ which translates to ‘Splijtstof looks beyond?’. Beyond what? A Dutch proverb tells us that it is necessary to ‘look beyond the length of one’s own nose’ to come to a meaningful understanding of the world. We are reminded of the fact that sometimes, although knowledge about a certain thing is in clear view right in front of us, we are too blind to see it because of our preoccupation with our own beliefs and frames of reference – just like someone who is too preoccupied with his own nose won’t be able to see what’s going on around them. The question mark, on the other hand, asks us if sometimes we are not looking too far: as an English saying teaches us, sometimes what we are searching for is actually hidden in plain sight.

During the symposium and in the corresponding edition of Splijtstof we will explore, expand and adjust the limits of philosophy and the limitations we put up within our own thought. We will examine thinkers and projects with a critical view on current frames of thought and are looking for new perspectives. Correspondingly we will also ask in which direction philosophy will have to develop in the future. What, for example, can and cannot be expressed in philosophy? Is philosophy constrained by language? In what way do differences between languages contribute to philosophy? What risks does a lingua franca pose for the expressiveness of philosophy? What should and should not be an object of research for philosophy? Should we, for instance, expand our anthropocentric frame of reference by also looking at objects, animals, plants and even minerals? Is philosophy a Western invention or is our current conception of philosophy too narrow? Are different modes and traditions of thought from other parts of the world undeservedly excluded from the philosophical canon?

Splijtstof calls upon all students who have written about or conducted research on the themes outlined above, or are interested in doing so in the near future, to send in abstracts of the work they would like to present (max. 600 words) to bestuur@splijtstof.com. The deadline for handing these in is March 20, after which you will hear form us as soon as possible. Interested? Please don’t hesitate to send us your abstract, and – perhaps needless to say – save the date!

Download als PDF
| RSS 2.0 | Reageer op dit artikel

Er zijn geen reacties op dit artikel

Reageer op dit artikel
Bericht