Nieuwe vraag in de Splijtstof Vraagrubriek!

Auteur(s): admin | Categorie: Vraagrubriek

Splijtstof is op zoek naar studenten die een antwoord willen neerpennen voor de vraagrubriek van het volgende Splijtstofnummer! De vraag die in dit nummer wordt gesteld luidt als volgt: Is de niewe wet orgaandonatie die onlangs door de Tweede Kamer is aangenomen moreel te verantwoorden? Waarom wel/niet?

In Nederland hebben we een schrijnend tekort aan donororganen. Pogingen om dit tekort structureel terug te dringen hebben tot nu toe weinig effect gesorteerd. Jaarlijks overlijden ongeveer honderd mensen die op de wachtlijst staan voor een nierdonatie. Anderen zien, in afwachting van een donororgaan, hun gezondheid en kwaliteit van leven steeds verder aftakelen. De nieuwe donorwet die onlangs is aangenomen in de Tweede Kamer moet dit probleem verhelpen. Elke wilsbekwame burger krijgt hierdoor de keuze om wel of niet als orgaandonor geregistreerd te staan. Doe je dat niet, dan maakt de overheid de keuze voor je en krijg je de status ‘geen bezwaar’. Dit actief donorregistratiesysteem (ADR) maakt mogelijk inbreuk op grondwetsartikel 11: het recht op de onaantastbaarheid van het lichaam.
Hoe ver reikt dit recht op lichamelijke integriteit? Hoe verhoudt het individuele recht op zelfbeschikking zich bijvoorbeeld tot de plicht tot hulp in ernstige nood? Moet orgaandonatie gezien worden als een geschenk, een vorm van hulp in nood of een solidaire bijdrage? Daarnaast: op welke manier verhoudt het individuele recht op zelfbeschikking zich tot de rol van de nabestaanden? In een flink aantal gevallen wordt de donatiebeslissing uiteindelijk nog steeds door hen genomen: de status ‘geen bezwaar’ betekent dat familieleden na overlijden in principe moeten accepteren dat er organen en weefsels worden weggehaald. De vraag is in hoeverre dat strookt met het uitgangspunt van zelfbeschikking. Kun je na de dood überhaupt nog wel spreken van een ‘zelf’ om over te beschikken?

Naast de Tweede kamer moet de Eerste Kamer nog met het wetsvoorstel instemmen. Stel je bent één van de 75 leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, wat zou dan je stem zijn en hoe zou je deze onderbouwen?

Lijkt het je leuk om op deze vraag een kort antwoord te schrijven (plusminus 1000-1500 woorden), neem dan contact op via splijtstof@ftr.ru.nl !

Download als PDF
| RSS 2.0 | Reageer op dit artikel

Er zijn geen reacties op dit artikel

Reageer op dit artikel
Bericht