Inhoud lezingen Splijtstofsymposium

Auteur(s): admin | Categorie: Splijtstof Symposium

13.45 Eerste hoofdlezing (e15.19/41):
Martin Drenthen zal in zijn lezing betogen dat een universalistische, op algemene principes gestoelde milieuethiek onvoldoende recht doet aan de bestaande morele relaties tussen mensen en hun omgeving, en  laten zien hoe de zorg en bekommernis om specifieke landschappen vaak vervlochten is met welbepaalde noties over morele identiteit en over het goede leven. Ethics of place is de tak van de milieufilosofie die de bijzondere relatie die mensen kunnen hebben met een bepaald landschap waarmee ze zich verbonden voelen in ethische termen probeert te denken.  Anderen menen juist dat de kern van de milieufilosofie ligt in een radicale cultuurkritiek die zich juist distantieert van bestaande verhoudingen. Want leidt plaatsverbondenheid niet al gauw tot een louter nostalgische en conservatieve houding? Of bestaat er ook een kritischer vorm van plaatsethiek? Martin Drenthen zal deze vraag illustreren aan de hand van een analyse van conflicten rond nieuwe natuur.

14.45 Parallellezing 1 (E2.11):
Are humans the only rational beings on Earth? In his lecture, Marco Dessi will speak about the rationality of human beings in comparison with (other) animal and artificial intelligence. He will discuss the traditional approach to the question of human uniqueness, as well as Søraker‘s proposition of a formal alternative, which does not assume any ontological difference between human, animal, and artificial beings. Furthermore, an epistemological approach, one that focuses on the assumptions that underlie our explanations of human uniqueness, will be broached. What are the implications of these approaches for our understanding of ourselves and other beings?

14.45 Parallellezing 2 (E1.09):
Janneke Sindram zal een lezing geven over geo-engineering, het grootschalig ingrijpen in de natuurlijke systemen van de aarde – bijvoorbeeld om klimaatsverandering tegen te gaan. In haar lezing zal ze de onderliggende verborgen aannames van dit soort ingrepen bevragen. Speciale aandacht wordt gegeven aan het menselijk gebruik van de natuurlijke elementen, bijvoorbeeld de oceaan, om menselijke doelstellingen te realiseren. Wat betekent het voor de relatie tussen de mensheid en de aarde om een inbreuk te doen op de natuur? Verondersteld geo-engineering een menselijke overheersing van de natuur?

15.45 Tweede hoofdlezing (e15.19/41):
In her presentation, Andrea Gammon will argue that two of the most well-known examples of rewilding—theOostvaardersplassen in the Netherlands and Pleistocene Park in Siberia—combined with the proposal for Pleistocene rewilding in North America, compose a specific type of rewilding that she terms ‘experimental rewilding’. What differentiates these three cases from other examples of rewilding is their central focus on interrogating questions of historical ecology through the present-day ecosystems that the rewilding project establishes. While other examples of rewilding might perform an experiment in the sense that rewilding functions like a trial wherein a hypothesis is formulated and evaluated, Gammon claims that cases of experimental rewilding function differently. In this type, rewilding is the staging of an experiment that attempts to answer the specific questions of historical ecology named above. Rewilding is experimental in the sense that through rewilding, an experiment is performed, and the content of the hypothesis being tested in each case relates to past rather than present ecological conditions. Additionally, inquiry into questions of historical ecology seems, in each case, to be motivated by the recovery of a natural, or moral order. Each of the three examples will be discussed, as well as the hypotheses each sets out to test, and the implications of the moral order that experimental rewilding appears to be interested in in each case.

 

Download als PDF
| RSS 2.0 | Reageer op dit artikel

Er zijn geen reacties op dit artikel

Reageer op dit artikel
Bericht