Colofon

Het Bestuur

van de Stichting Splijtstof bestaat uit de volgende leden:

Wouter Veldman, voorzitter
Lisanne Hemmen, Secretaris
René van Son, Penningmeester

Het bestuur is Nathan Tax en Lars Cornelissen zeer erkentelijk voor hun grote bijdrage aan de totstandkoming van de Stichting.

De Redactie

van Splijtstof bestaat uit de volgende leden

Jochem Snijders, Hoofdredacteur
Mark van Doorn, Eindredacteur
Daan Mulder, Beeldredacteur
Lev Avitan
Hester van den Elzen
Gaia Klabbers
Selina van der Laan
Senne Nout
Stefan Schevelier
Deniz Sevim
Pam Tönissen
Auke van der Veen
Leon Verrips
Piet Wiersma